Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Bâd-ı sabâ, âşığın ahvâlini cânâna ilet!
Derde düşen çâresizin derdini Lokmân’a ilet!

Sırtına giymiş de fenâ cübbesi Leylâ diyerek,
Çöllere düşmüş şu garip katreyi ummâna ilet!

Nefs atı dizgin tanımaz dilleri yoldan çıkarır,
Kesrete bel bağlamadan bir yüce dîvâna ilet!

Hükmüne canlar veririz bendesiyiz emre hazır,
Böylece arzûmuzu git sâhib-i fermâna ilet!

Yollar uzun, gün kısa; şaşkın Seferî’nin işi zor,
Hâlini gör yâre giden bir ulu kervâna ilet!

Vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün