Sual Gazeli

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Bu bakışlar, bir ah mıdır cânan?
Seni sevmek mubah mıdır cânan?

Ne denir, sevgiden nasîbim yok!
Bana sevmek günah mıdır cânan?

Kör bir âhûya benziyor bakışın;
Yoksa bunlar silâh mıdır cânan?

Bir cehennem zamânıdır bu zaman;
Bu, ateşten nikâh mıdır cânan?

Ne desem ben, ne söylesem ki sana;
Cümle âlem siyah mıdır cânan!

Ben Edîbî, kulun kölen olayım;
Niye sustun; sabah mıdır cânan!..

Vezni: feilâtün mefâilün feilün
(fâilâtün) (fa’lün)