Gazel

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Dünyâda bahârın adı var, kendisi yokmuş.
Yokmuş, o nigârın adı var, kendisi yokmuş.

Aşk özge firardır diye duymuştuk ezelden;
Aşkın ve firârın adı var, kendisi yokmuş.

Yıllar yılı beyhûde ümitlerle donandık;
Bilmezdik o yârın adı var, kendisi yokmuş.

Bir kuş gibi geçmiş başımızdan nice günler,
Kârın ve zarârın adı var, kendisi yokmuş.

Hep nâr-ı cehennem gibi gelmiş bize dünyâ;
Dünyâdaki nârın adı var, kendisi yokmuş.

Âlem ne de çokmuş; sana varmış, bana yokmuş.
Yokluk gibi vârın adı var, kendisi yokmuş.

Yok çünkü Edîbî sana dünyâda sükûnet;
Dünyâda karârın adı var, kendisi yokmuş…

 

Vezni: mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün