MUHAMMED’İN SEVDASINA

HANOĞLU (Abdülaziz DUMAN)

Kâinat yoktan var oldu,
Muhammed’in sevdasına.
Âlem aşk ile doldu,
Muhammed’in sevdasına.

O ki, güzeller güzeli,
O ki, sevgide ezelî,
Âlemler rahmet bezeli,
Muhammed’in sevdasına.

Zuhûruyla rahmet taştı,
Yerler gökler, varlık coştu,
Çöllerin rengi değişti,
Muhammed’in sevdasına.

Felekler nûra boyandı,
Gâfil uykudan uyandı,
Pervane aşk ile yandı,
Muhammed’in sevdasına.

Âşıkânın söyler dili,
Dervişler yakar kandili,
Kurulur aşkın mahfili,
Muhammed’in sevdasına.

Ne mutlu ki ümmet olduk,
O Nebî’den himmet aldık,
Âlemleri seyre daldık,
Muhammed’in sevdasına.

Lisanım talâkat ister,
Hanoğlu şefâat ister,
Ateşten berâat ister,
Muhammed’in sevdasına.