Hasret Gazeli

Memduh CUMHUR

Zamânı aşkına hasreyledik zamân olalı
Mekâna sığmayız aşkınla bîmekân olalı

Beden dedikleri bir zerreyiz bu âlemde
Kader dedikleri şey, böyle bî-amân olalı

Nefes nefes bürünür aşka can emânetimiz;
Hem âşikâr olalı dilde, hem nihân olalı

Ezelde böyle yazılmış, bütün cihânı gönül;
Düşürdü hayrete hasretle imtihân olalı,

Bakınca vecdile hayrân olup kalır Cumhûr;
Güzelliğin söze sığmaz cihan cihân olalı.