YÜREK TELÂŞI

Bestami YAZGAN

Şikâyetin nedir, dîvâne gönül?
Sen sevdâ çekmeyi kolay mı sandın?
Kanadın mı yandı, pervâne gönül?
Sen sevdâ çekmeyi kolay mı sandın?

Yüreğinden ecel teri dökülür,
Nazik tenden tatlı canın sökülür,
Sarı lâle gibi boynun bükülür,
Sen sevdâ çekmeyi kolay mı sandın?

Güneş vurduğunda gün tutuşacak,
Sürgün gecelerde an tutuşacak,
Daha alev alev kan tutuşacak,
Sen sevdâ çekmeyi kolay mı sandın?

Yâr yoluna döşediğin gözyaşı,
Sabır yarışında geçmeli taşı.
Bırak ey yüreğim, bırak telâşı,
Sen sevdâ çekmeyi kolay mı sandın?