HAZRET-İ MEVLÂNÂ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün

Evliyâ çehresidir sûreti Mevlânâ’nın…
Enbiya behresidir sîreti Mevlânâ’nın…

Âlemin ardına âlimce ve ârifçe bakar;
Çoğalır katlanarak hayreti Mevlânâ’nın…

Nûra hâmil gecelerden uyanır bir sehere,
«Şems»i görmekle biter, fetreti Mevlânâ’nın…

Rûhu nefsin kafesinden çıkarış hamlesidir,
Canhıraş uğraşı, tüm gayreti Mevlânâ’nın…

Aşka burhân olan üstâda muhabbet doludur,
Sahte rehberleredir nefreti Mevlânâ’nın…

Mesnevî… İnci ve mercan dolu mânâ denizi,
Onda zâhir edebî kudreti Mevlânâ’nın…

Şakıyan bülbülüdür Güllerin En Tâzesinin,
Bir gönül yangınıdır hasreti Mevlânâ’nın…

Bülbülün derdini hem-derd olan anlar ancak,
Kıt’alar aşsa dahî şöhreti Mevlânâ’nın…

Enbiyâ vârisidir, dâveti Allah yoluna;
Feyz-i Hak’tır yalınız, ücreti Mevlânâ’nın…

Bir düğün kervanıdır, neş’elidir, coşkuludur,
Arş-ı Âlâ’ya giden hicreti Mevlânâ’nın…

Cennetin bülbülü olmuş da göç etmiş buradan,
Yârinin sînesidir, ahreti Mevlânâ’nın…

Sen de Tâlî, nice sevdâ dolu hayrânı gibi,
Arkasından gidesin Hazret-i Mevlânâ’nın…