HAYY YÂR!..

Lâtif YILDIZ

Boş şarap şişesi kalbim,
Aşk ü şevkin ikrâm eyle
Cihan cimin noktasıyım,
Seccâde gibi râm eyle

Dünya derdinde el âlem!..
Bizi kimseler duyamaz
Abdüllâtif’ine lûtfet,
Kereminden kelâm eyle…