GÖNLÜMÜN DERDİ

Mahmut TOPBAŞLI

Hırçın dalgaların pembe şafakta,
Islak kayalara vurmasıdır aşk.
Mutluluğun gonca gülde, zambakta,
Boy verip gönlümü sarmasıdır aşk…

Hasreti dağlara sürmeli elbet,
Ki olsun cânanla her dem muhabbet,
«Bezm-i elest»teki bir kutlu senet,
Verenin sözünde durmasıdır aşk…

Nice yıllar hasretiyle yanarak,
Vuslatıyla avunarak, kanarak,
Her lâhza cânanı candan anarak,
Gül pembe hayaller kurmasıdır aşk…

Aşk yoksa yüreğe bin hicran düşer,
Aşk varsa, ham duygu o anda pişer,
Beden ölse dahî ruhlarda yaşar,
Mâşuka canını vermesidir aşk…

Açıktır kalplerde yolu sevdanın,
Sonsuza uzanır kolu sevdanın,
O tatlı diliyle dili sevdanın,
Günbeyli, derdini sormasıdır aşk.