GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU

Sensiz yaşanan bunca ömür belki de israf,
Sen yoksan eğer bunca güzellik ne de boş lâf!

Ağyar ne bilir sevgi nedir sevgili kimdir,
Gül goncası, nâdâna açılmak ne büyük gaf!

Hasret çekerek can verecek elleri mahkûm,
Uşşâkını ol sevgili etmez mi acep af!

Mecnûn’a ölüm sevgilinin uğruna bayram,
Gam çekme gönül can serimiz olsa da itlâf.

Ağyâr ile cenk eyleme hiç kanlara girme,
Boş ver Seferî kirlenecek yok yere etrâf…