Zamanı Aşanlar (IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı)

KİTAP TANITIMI

Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ

Türk sanatını; tarihî boyut, estetik, üslûp, felsefî arka plân, motif-kompozisyon, uygulama tarzları, çağdaş yorumlar gibi önemli boyutları ile ele alan kapsamlı bir araştırma dizisinin ilki. Uzun bir süre Türk sanatı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ, Türk sanatını bütüncü bir bakış açısıyla ve her yönüyle ele alarak yayın hayatımıza öncelikle millî olan ve milletlerarası sanat araştırmaları konusunda tartışılan Türk sanatı, varlığı, kaynağı ve Türk sanatının estetik özellikleri gibi temel meseleleri yorumlamıştır. Eserde; İskit, Hun, Göktürk, Avar ve Uygur sanatı; eserleri, çağdaşları olan diğer sanat çevreleri ile karşılaştırılmalı olarak estetik açıdan analiz edilmiştir. Özellikle, göçebe Türk topluluklarının hayatında önemli yer tutan ve daha sonra birçok medeniyeti etkileyen sanat eserlerinin dönemlerindeki sanat eserleri ile etkileşimi ve görünen plândaki yansımaları grafik çizgilerle değerlendirilmiştir.

Uzun çalışmaların ve akademik birikimin eseri olan bu kitabın en çarpıcı özelliği; teorik olarak Türk sanatı için bugüne kadar kabul edilegelmiş, tekrarlanıp durmuş, objektif olmayan, sınırlayıcı, verili tezleri sorgulayıp yeni yaklaşımlar ve bakış açıları sunması, uygulamada da desenlerin yeni ve orijinal grafik yorumlarla değerlendirilmesidir.

İrtibat tel: (0 212)534 33 15

İstanbul, 2004

Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ

Doğu Işığı (VII.-XIII. Yüzyıllarda İslâm Sanatı)

Türk sanatını tarih, estetik, motif, kompozisyon, üslûp, felsefî temeller. Çağdaş yorumlar gibi önemli boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir çalışmanın ikinci kitabı. Dizinin ilk kitabı olan ve IX. yüzyıla kadar Türk sanatını inceleyen «Zamanı Aşanlar»dan sonra ikinci kitap «Doğu Işığı»dır.

Doğu Işığı’nda Türk sanatına derin tesirlerini değerlendirmek amacıyla İslâm sanatı araştırılmıştır. Zaman ve mekânları aşarak günümüze ulaşan İslâm sanatı bütüncü bir bakış açısıyla ve her yönüyle ele alınmış; tartışmalı kavram ve yorumlar, tarihî ve kültürel gelişmeler, etkileşim içinde olduğu farklı sanat çevreleri konu edilmiştir. Özellikle tezyinî unsurlara ağırlık verilmiş, birbirinden değerli ve zengin eserler estetik ve görüntü açısından analiz edilerek yeniden değerlendirilmiştir.

Kitapta, güçlü cihanşumûl/evrensel değerler taşıyan İslâm kültür ve medeniyeti içinde gelişen muhteşem sanat dünyası hem teorik açıdan, hem uygulama açısından yeni ve içten bir yorumla sunulmuştur.

İrtibat tel: (0 212)534 33 15

İstanbul, 2006

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV)’ın yayımladığı derginin 14’üncü sayısı çıktı. Yılda iki sayı yayımlanan dergi, 2000 yılından beri aralıksız, aksamadan çıkıyor. Bu sayısında da birbirinden kıymetli makaleler var.

Tarih bölümünde Sadi S. KUCUR’un «Selçuklu Saraylarında Üstadü’d-dârlık», Ali AKYILDIZ’ın «Muhtarlık Teşkilatı», Kemalettin KUZUCU’nun «Osmanlı İtfaiyesinin Modernleşmesi», Selçuk URAL’ın «Mütareke Döneminde Gayrimüslim Muhacirlerin İskanı» konulu yazıları yer almaktadır.

Edebiyat bölümünde ise, Sebahat DENİZ’in «Dübeyt», Halûk GÖKALP’in «Dîvân Şiirinde Sıhhatnâmeler», Abdülkerim GÜLHAN’ın «Dîvân Şiirinde Gurbet ve Gariplik», Leyla COŞAN’ın «Alman Halk Şarkılarında Türk İmajı» konulu yazıları vardır. Her biri bir birinden kıymetli bu yazılar arasında Leyla COŞAN’ın makalesine dikkat çekmek istiyoruz. Viyana Kuşatmaları’nı anlatan iki Alman halk şarkısının örnek olarak ele alındığı makale Almanların geçmişte Türklere bakışını ortaya koyması bakımından mânidardır. Bu bakış diğer ülkelerde de farklı olmadığına göre AB’nin Türkiye’ye bakışının da temellerini oluşturduğu söylenebilir. Bu bakımdan ibretle okunması gereken bir yazı diyebiliriz.

Tarih ve edebiyat makalelerinden sonra kitâbiyat bölümünde iki kitabın eleştirisi yer almaktadır.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi -çok az sayıdaki- milletlerarası nitelik taşıyan dergilerimizden biri. Tarih ve edebiyat alanlarında akademik makalelerin yer aldığı dergi hakem usûlüyle yayımlanıyor. Her makale konunun uzmanı en az iki hakemin yayınlanabilir raporu geldikten ve düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanıyor. Yayımlanmadan önce editörler ve anadili sorumluları tarafından ciddî bir tashihten geçiriliyor. Böyle ciddî bir hazırlık safhasından sonra yayımlanan dergi hak ettiği itibarı görmüş. Milletlerarası MLA International Bibliography ve Turkolagischer Anzeiger isimli indeksler tarafından taranıyor. Ayrıca TÜBİTAK ve YÖK’ün birlikte yürüttüğü ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından da taranmaktadır.

Başta tarih ve edebiyat bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin takip etmesi gereken dergiyi her kesimden Türk aydınının mutlaka okuması gerektiğine inanıyoruz. Bu başarılı derginin genel editörlüğünü dergimizin Şair ve Nükte köşesinden tanıdığınız yazarımız Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, tarih editörlüğünü Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, edebiyat editörlüğünü Dr. Üzeyir ASLAN yapmaktadır. Kendilerini, dergi ekibini ve KOCAV’ı kutlarız.

KOCAV Yayınları

Tel: 0 212 519 99 70-71

Berceste Dergisi 50’nci Sayıda

Kayseri’de yayın hayatını sürdüren ve beşinci yılına ulaşan Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi her ay birbirinden güzel muhteva ve yazarlarla okuyucusunun karşısına çıkıyor. Ağustos ayı ile birlikte 50’nci sayısına ulaşan derginin son sayısında İbrahim ŞAHİN, Ümit Fehmi SORGUNLU, Bekir OĞUZBAŞARAN, Mahir ADIBEŞ gibi imzalar Berceste’yi anlatırken, Mustafa MİYASOĞLU Emir KALKAN’ın «Şehir Kitapları»nı, Nurkal KUMSUZ geçtiğimiz ay vefat eden «Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU»nu, Vedat Ali TOK «Geleneğin İzinde Edebiyatımız»ı, İsa YAR da Cemil MERİÇ’i işliyor. Diğer yazarlardan ise Tayyib ATMACA, Hüseyin TÜRKMEN, Huzeyme Yeşim KOÇAK, Atabey KILIÇ gibi isimler dikkat çekiyor.

Derginin orta sayfasında Bekir OĞUZBAŞARAN’ın Mehmet Ragıp KARCI ile yaptığı «Şiir Üzerine Sohbet»i göz dolduruyor.

Derginin şiir sayfalarını ise Rıfat ARAZ, Olcay YAZICI, Mehmet AYCI, Yusuf AKYÜZ, Şeref YILMAZ, Ahmet Süreyya DURNA, Müjdat ER ve İbrahim BERBER paylaşmışlar.

Berceste Anadolu’da çıkan fakat taşra nitelemesini çoktan aşmış millî nitelikli ve yaşatılması gereken bir dergi.

Abone olmak ve bilgi edinmek için tel: 0 352 222 95 60