Birgün

Harun ÖĞMÜŞ

Batışın müjdesidir gitgide artan bu sıcak
Bu yakan sahte güneşler batacaktır bir gün!
Batının hakkı tabîatte batıştır ancak
Yine Meşrık’ta şafaklar atacaktır bir gün!

Dolup irfanla Semerkand, Buhârâ, Horasan
Saracak ruhları tekrar bir İlâhî heyecan
Doğu’dan yükselecek gün yine elbet Doğu’dan
Nûru dünyâları aydınlatacaktır bir gün!

Hep berâber vuracak, Adriyatik’ten Çin’e dek
Yerler üstündeki îman dolu milyonla yürek.
Yine ecdâdına eş bir nesil elbet gelecek,
Geçmişin şânına şanlar katacaktır bir gün!