Akıyor

Ahmet AYDIN

Vefâya kör kişilerden yazık, cedel akıyor,
Cefâda çatlıyor âşık, içinde sel akıyor…

Semâya çıksa da feryâdı, olmuyor duyanı,
Gözünde kan dolu yaşlarla son emel akıyor…

Nigar yanında gönül tatlı tatlı dil döküyor,
Gönül şiir gibi taştıkça bin gazel akıyor.

Gelip geçen şu yalan çehrelerde neyleyeyim?
Benim hayâlime bâkî olan güzel akıyor!

Akan zamân ile Cârî bıraktı dünyâyı,
Nasılsa her köşeden dâimâ ecel akıyor!..