Tavaf

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI

Nur hâlesi hâlinde gönülden bir akış bu!
Allah diyerek, benliği elden bırakış bu!

Hak nûruna yerden koparak göklere doğru,
Pervâne olup varlığı sevdâda yakış bu!..

Bin cân ile çevrildiğimiz kıblede Hakk’a,
Gayben inanıp sonra da gözlerle bakış bu!

Kır çemberi, bul mihveri, Allah’a revân ol,
Yol yol dönerek şevk ile mîrâca çıkış bu!

Kullukta tavaf bahçesinin gülleri başka,
Tâlî, ne güzel manzara, seyret, ne nakış bul