CENÂBI HAK’TAN İZİN İÇİN YAKARI

 BEKİR SITKI ERDOĞAN

 

-Tevhîd-

 

CENÂBI HAK’TAN İZİN İÇİN YAKARI

 

 

Ezelden böyle teksin, taa ebet bir teksin Allâh’ım, Senin tek örneğin yok, tekte sen örneksin Allâh’ım.

 

Bu dış gözlerle vahdet pek seçilmez, her taraf kesret, Yeter bir iç bakış; pür nûr olur her aksin Allâh’ım…

 

Ömürler bir yorumluk düş, umurlar bir serâb ancak, Meğer sen, sâde sen, her yerde sen gerçeksin Allâh’ım!

 

Rehîniz borca biz, canlar senindir vâdeler senden, Milim şaşmaz öderken, çünki sen desteksin Allâh’ım.

 

Bu fânî tâcın altından ne sultanlar gelip geçmiş, Senin tahtın bekâ, sen üste en yükseksin Allâh’ım.

 

Elif* nâçiz bir imbiktir, hidâyet kıl ki her nazmı, İlâhî feyze ermiş haddelerden çeksin Allâh’ım…

 

Nihâî bunca yıldır savrulur hâlâ hasat-harman, Tohumluktur bu mısrâlar izin ver eksin Allâh’ım…

 

 

 

 

(*) Elif: Kalemim                Nihâî: Mahlâsım.