198. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Cihâdın en büyüğü, nefse karşı yapılan. O hâlde zaferin en büyüğü de nefse karşı kazanılan. Yani hiçliğin zaferi… Tevâzu ile gelen izzet… Alçakgönüllülük ile gelen yücelik… Şükür ile gelen bereket ve kıymet… Merhamet ile gelen rahmet… Takvâ ile gelen kerem… Bu hakikatleri idrâk ettiren en mühim husus, Rabbimiz karşısında muhtaçlığımızı ve acziyetimizi müdrik olmamız. Âyet-i kerîme bizi kendimize […]

Continue reading »

196. Sayı TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Bu sene, Yûnus için… Zamanlara hatırlatıcı başlıklar koymak, insanoğlunun öteden beri âdeti. Yûnus sayısını hazırlarken hep beraber gördük ki; Yûnus zaten her günümüze, her sözümüze bağdaşını kurmuş. “Kalanlara selâm olsun!” deyip gideli 700 sene olmuş. O selâm; Anadolu dervişi, Osmanlı insanı, halk irfânı kıyafetinde halkın arasında. Nefes nefes ilâhîlerle gönüllere dolmuş, darb-ı mesellerle dillere, zihinlere sinmiş. O […]

Continue reading »

AŞKIN NÛRU YÛNUS EMRE

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Buğdaya denk midir inci tanesi? Himmete sırt döner âdemdir Yûnus. Nedâmet kor olur, yanar sînesi, Hüznünden Mecnûn’dur, Kerem’dir Yûnus. Çile yokuşunda yüktür ezgiler, Sabır tezgâhında nakış duygular, Tapduk dergâhında erir kaygılar; Erenler yurdunda iremdir Yûnus. Tenhada ağlaşır seher yeliyle, Hisleri can bulur sevgi diliyle, Dertleşir zambağı, karanfiliyle; Bir gün sümbül, bir gün çiğdemdir Yûnus. Gönülden sevene […]

Continue reading »

193. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Ebediyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim; toplumların dünyada başına gelen saâdet ve musîbet zamanlarının, ilâhî imtihan ve ceza muhtevâsında olduğunu bildirir ve şu vaatte bulunur: “Eğer o ülkelerin halkı îmân edip takvâlı olsalardı (Allâh’a karşı gelmekten sakınsalardı), elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk ve bereket kapılarını açardık. Fakat onlar gerçeği yalanladılar. Biz de işledikleri günahlar yüzünden onları ansızın yakalayıverdik.” (el-A‘râf, […]

Continue reading »

GELMEDİ DÜNYAYA SEN’DEN GÜZELİ

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Gönlümün sultanı, gözümün nûru, Gelmedi dünyaya Sen’den güzeli. Sen’sin insanlığın büyük onuru, Gelmedi dünyaya Sen’den güzeli. Her nesneyi yoktan var eden Mevlâ, Nûrunla başladı işe evvelâ, Bir insansın amma insandan evlâ; Gelmedi dünyaya Sen’den güzeli. Kurtulur insanlık tanısa Sen’i, Dünyası ahreti olur gülşeni, Her çağda Sen varsın, hem de yepyeni; Gelmedi dünyaya Sen’den güzeli. Son verdi […]

Continue reading »

HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -37- BİR ÜMİT CANLANIRIM DOLDUĞUM AN!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Der-pây-i ecel çü men ser-efkende şevem, Der-dest-i ecel çü-murg-ı per kende şevem, Zinhâr gilem be-cüz surâhî mekonîd; Bâşed ki be-bûy-i mey demî zinde şevem. Bir gün ecelin hükmüne râm olduğum an, Bir gül gibi benzim sararıp solduğum an, Yalnızca sürâhî yapınız toprağımı; Zîrâ bir ümit canlanırım dolduğum an. (Ömer Hayyam Rubâîleri, Nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, 2013, […]

Continue reading »

DÖRTLÜKLER

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL) GÖR EY GÖZ! Küçücük damlayı ummanlara tercih etme! Cennetin ırmağı varken leşi hiç seyretme! Etmesin gözleri kör burdaki her sahte cilâ! Azığın yüklü mü Ecrî gidilen zorlu yola? vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün) ŞAŞMA! Süslü dünyâyı, ebed mülkü gören kör şaşkın, Servetinden ne götürdün o soğuk dar çukura? Hani şânın ve makāmın, hani […]

Continue reading »

DOST OLALIM

Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com   Eğlenme boşa gönül, Gel dosta dost olalım. Dönmeden taşa gönül, Gel dosta dost olalım. Dünyanın derdi çoktur, Kimi aç kimi toktur, Kimseden fayda yoktur; Gel dosta dost olalım. Misafir geldik hana, Pâye yük olur, câna, Gidelim yana yana; Gel dosta dost olalım. Akıl olsun ko ırak, Ulu dîvâna varak, Hakkımız haktan sorak; Gel dosta dost […]

Continue reading »

SUÇU NE?

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Kuşluğun göğsünde bekliyor kervan, Yolcular rüyada, yolun suçu ne? Kaç asırlık aşka ağlar bahçıvan, Bülbül vefâsızsa, gülün suçu ne? Hercâî güneşle bahar uyanmaz, Cemreler düşmeden toprak boyanmaz, Açmayan çiçeğe arılar konmaz; Peteğin suçu ne, balın suçu ne? Mahkûmdur vuslatın serâbında yâr, Hicrânın burcundan süzülür efkâr, Âlemi yakacak bağrındaki nâr; Yağmur yağmıyorsa, çölün suçu ne? Sarar gökyüzünü kasvetten […]

Continue reading »

Mahlûkatın En Şereflisi; İNSAN

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; mevcûdat içinde Allah Teâlâ’nın yarattığı en şerefli, en kıymetli varlıktır. Öyle ki; nefha-i ilâhiyyeye mazhariyeti, tek başına onun ulviyetini göstermeye ve îzâha kâfîdir. Bu yaratılışın esrârı, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyurulur: “Rabbin meleklere; «Ben yeryüzünde bir halîfe var edeceğim.» demişti. Melekler; «Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz, Sen’i överek yüceltiyor […]

Continue reading »
1 2 3 201