226. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,   Süleyman Nazif, Harb-i Umûmî’deki zulüm ve şenaatlere dikkat çekmek için; «Hazret-i İsa’ya Açık Mektup» yazmış ve hulâsaten şöyle demişti:   “Ey Allâh’ın Rasûlü! Sana tâbî olan şu hıristiyanların, şu haçlı gürûhun yaptıkları hırsızlıklardan, zulümden, katliâmdan mahcup olmuyor musun? Bir an önce gelsen de bu zulümlere bir son versen…”   Elbette bu yazı, hıristiyanlara bir târiz metoduydu. Sonra Süleyman […]

Continue reading »