Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – EFENDİMİZ’İN CİĞERPÂRESİ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anh-, 10 Ocak 626’da Medine’de doğdu. Ağabeyi Hasan ile birlikte tâbiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den kıraat öğrendi. Hazret-i Osman ve babası Hazret-i Ali -radıyallâhu anhümâ- zamanında yapılan seferlere ağabeyi ile birlikte iştirak etti. Muâviye’nin vefatından sonra Şamlılar Muâviye’nin oğlu Yezid’e bey‘at ettiler. Yezid’in iktidarı ele almasından sonra Kûfeliler Hazret-i Hüseyin -radıyallahu anh-’a […]

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Evlâd-ı Rasul bâtıla münkād olamaz, Mahşerde Yezid kavmine imdâd olamaz. Dünyâda değil, ehline ukbâda bile, Feryâd-ı Hüseynî gibi feryâd olamaz… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »