BİN DİNAR… BİR GÖNÜL…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- hicrî 80 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Özü-sözü doğru olması hasebiyle kendisine; «Sâdık» denildi. Câfer-i Sâdık Hazretleri; ilim, ibâdet, fazîlet ve ahlâkta zirve bir aile ve muhitte yetişti. Başta babası Muhammed Bâkır olmak üzere birçok tâbiîn âliminden; akāid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimleri tahsil etti. Zamanının bütün fen ilimlerinde de […]

Continue reading »