Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -18-

YAZAR : Mehmet MENCET YARGITAY KARARI İnsan Rabbimin yeryüzüne gönderdiği en güzel sûret… Rabbim mahlûkat içerisinde ona akıl vermiş. Âyet-i kerîmede; “Biz insanı mükerrem kıldık.” (el-İsrâ, 70) buyuruyor. Mükerrem kılınan insanın da güzel davranışlarda bulunması gerekmez mi? Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; “Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.” (Beyhaki, Şuabu’l-Îmân, 4/334) buyuruyor. Karşınızda birisi olsun […]

Continue reading »