Duraklama Dönemi (1579-1699)
«KUTSAL İTTİFAK»IN KURULMASI

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Papa XI. İnnocent’in isteği doğrultusunda; daha önce gerçekleşen Lehistan ile Avusturya arasındaki ittifaka, Nisan 1684 tarihinde Venedik de katıldı. Buna göre; Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ve Lehistan karadan saldırırken, Venedik de donanmayla savaşa katılacak ve Dalmaçya kıyılarından Osmanlı kuvvetlerine hücum edecekti. Yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hıristiyan âleminin hükümdarları ve özellikle Rus Çar’ı da «Kutsal İttifak»a […]

Continue reading »