SANADIR RAĞBETİ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İzliyor ayları yıllar… Sanadır hicreti yâ Rab!.. Yanıyor dert ile kullar… Sanadır hasreti yâ Rab!.. Dilde aşk olmalı mevzu… Vech-i Hak olmalı matlab… Sana hasrolmalı arzu… Coşturur rahmeti Vehhâb!.. Hasta dil buldu devâyı; Sanadır rağbeti yâ Rab!.. Sen buyurdun bu şifâyı: Ve ilâ Rabbike f’arğab! Ola Tâlî Sana tâlib… Sanadır avdeti yâ Rab!.. Bir […]

Continue reading »