VEDÂ-YI NEBÎ (s.a.s)

YAZAR : Sami GÖKSÜN Vedâ Hutbesi hicrî 10. yılda (mîlâdî 23 Şubat 632) Hazret-i Peygamber Efendimiz’in hac farîzasını îfâ için Mekke’ye gelip, Vedâ Haccı sırasında okuduğu hutbeye verilen isimdir. Vedâ Hutbesi, o sene haccın vakfesini yapmak üzere Arafat’ta toplanmış 120.000’den fazla müslümana îrâd edilmiş bir hutbedir. Bu hutbe, temel bir kanun olarak insanın hak ve vazifelerini hulâsa etmektedir. Peygamber Efendimiz […]

Continue reading »