Modern Çağın Hastalığı ALLÂH’I UNUTMAK

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Yaşadığımız hayatı düşünerek ve plânlayarak değil, âdeta sürüklenerek yaşıyoruz. Ailemiz bizi sürüklüyor. İşimiz bizi sürüklüyor. İş hayatımız, okullarımız, cemiyet hayatımız âdeta bir sel gibi, bizi önüne katmış sürüklüyor. Kurulmuş bir robot gibi belli vazifeleri yapıyor, belli maksatlar dışına çıkamıyoruz. Rızık endişesi ve dünyalık hedeflere öylesine kilitlenmişiz ki, beri tarafta neleri kaçırdığımızın farkında bile değiliz. «Dünyaya neden geldik? […]

BEYÂNAT

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KIYMETLİ KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE Son zamanlarda bilgimiz ve müsaademiz olmaksızın, çeşitli ortamlarda video ve fotoğraflarımız çekilerek sosyal medyada paylaşılmaktadır. Ayrıca şahsım hakkında yapılan birtakım aşırı iltifatlarla dolu; şiir, müzik ve ilâhîlerle süslenmiş, çeşitli resim, slayt ve görüntüler internette yayınlanmaktadır. İyi niyetle de yapılmış olsa; izinsiz çekilen bu tür fotoğraf, video ve aşırı iltifat ihtivâ eden yayınları […]

VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm, Zirvesi beşerin, özü müstakîm. Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır, Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm. Merhameti azîm, bir O’dur Raûf, Ümmetine kanat, o kadar Rahîm. Câhiliye sabırla olur, bahar, Taş atana duâ, o kadar halîm. Doymadı fukarâyı doyurmadan, Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm. Âhirete dönük, […]

BÜYÜKANNEM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Sevgi bizden, saygı sizden; «Diye!» derdi, büyükannem. Uzaklaşsa biri bizden; «Niye!» derdi, büyükannem. Sevip bizi teker teker, Gönlümüze sevgi eker, İnsanoğlu mutlak çeker; «Soya!» derdi, büyükannem. İnsanlığın has mayası, En güzel süstür, «hayâsı» İnsana bir iç boyası; «Huyu!» derdi, büyükannem. Kim sever ki, can yakanı? Bir can buldu göç kervanı, Yûsuf’un bir imtihanı; «Kuyu!» derdi, büyükannem. […]

GÜLDÜĞÜM MÜ VAR?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Yüreğim hasretin nârında yandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gönlüm sermest oldu, aşka boyandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Candan geçtim, serden geçtim olmadı, Hevesim de ümidim de kalmadı, Bahar gelip hiç kapımı çalmadı; Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gelmiyor bayramdan bayrama selâm, Dostlar dahî etmiyor ki bir kelâm, Elbet okunacak […]

FAKÎRİN DUÂSI

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Yüce Rabbim Sen’den dileklerim var; Câhili âlimden sayan eyleme! Helâl kazanç ile helâl lokma ver; Karnı kul hakkıyla doyan eyleme! Yalan söz söyletme sakın dilime, Ağzımdan çıkmasın kötü kelime, Yetim malı nasip etme elime; Sakın mîrî malı soyan eyleme! Bozmayasın şehvet ile özümü, Baktırma harama sakın gözümü, Münafıklar gibi yalan sözümü; Hak sözün yerine […]

ON BEŞ TEMMUZ DESTANI

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com   Otuz kuş havalandı, Ömer’in rüyasında, Nerden bilsin ki yarın, millet onun yasında! «Bu geleni vur!» dedi, paşasının tok sesi, Emir başı üstüne, siper oldu gövdesi, Şehâdetinin otuz kurşun oldu simgesi! Tankın önüne yattı, Fatih’in torunları, «Ezdirmeyiz!» dediler, aydınlık yarınları. Millet-devlet bir oldu, hâinler karşısında, Mağlûp oldu sürtüldü, müstekbir burunları. Ulu Rabbim! Bir daha yaşatma böyle gece! […]

1 2 3 45