ÇAMUR GİDER ECİR KALIR

Mehmet MENCET Basın, televizyon ve iletişimin günlük hayatımızda şüphesiz toplum için sayılamayacak kadar faydası var. Ancak bu yayın vasıtalarını yönetenlerin; bu vazifeyi icrâ ederken, ciddî bir araştırma yapmadan, sadece alâka uyandırmak, insanları karalamak, devlet organlarını zaafa uğratmak için çalışmamaları gerekir. Bu hususta bir hâtıramı nakletmek isterim: 25 sene önceydi. Dönemin Başbakanı’nın eşinin Çamköy ve Beldibi köylerinde arazileri varmış. O zamanlar […]

Continue reading »