O (S.A.S.)’İN AYAĞININ TOZU BAŞLARA TÂCDIR

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com       ESERİN METNİ:   Ey gubâr-ı kademin Arş-ı berin başına tâc, Şeref-i zâtına ednâ-yı merâtib mîrâc.   Fuzûlî (1480 veya 1494-1556)   vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün   “Ey ayağının tozu yüce Arş’ın başına tâc olan (Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-) Zâtının şerefi(ni idrak için) mîrac, mertebelerin en alt derecesidir.”   Yukarıda […]

Continue reading »

HÂFIZLIĞIN BEREKETİ! -1-

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Salih Hoca, misafir odasında notlarına göz atıyordu. Birazdan hâfız talebelerle buluşacak ve onlara dilinin döndüğü kadar; hâfızlığın nasıl bir nimet ve hazine olduğunu, Kur’ân’ın insanın ömrünü nasıl bereketlendirdiğini anlatmaya çalışacaktı. Bazen dışarıdan gelen tanımadıkları birinin anlattıkları daha ilgi çekici olabiliyor ve anlatılanlar, talebeler üzerinde daha müsbet bir tesir bırakabiliyordu. Bu sebeple hâfızlık arkadaşı ve kurs müdürü olan […]

Continue reading »