KURTULUŞ YOLU

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Dört kişi Hasan-ı Basrî Hazretleri’ni ziyarete geldi. Her biri kendi mâruzâtını dile getirdi. Biri kuraklıktan, biri fakirlikten, biri tarlasının verimsizliğinden, biri de çocuğunun olmayışından bahsetti. Maksatları Hazret’ten himmet talep etmekti. Büyük velî ise kendisine gelen bu dört şahsa da sadece; “–Allah’tan bağışlanma dileyin.” diyerek istiğfârı tavsiye etti. Yanındakiler sordular: “–Efendim, bu kimselerin dert ve sıkıntıları farklı […]

Continue reading »