TEVEKKÜLÜN YÜCELİĞİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Sene 1596, yeniçeriden Muhzir Ağa, Eğri Savaşı’na çağırılır. Fakat gel gör ki karısı Rahime Kadın hamile. Koca asker, karısını nereye, kime bırakacağını bilemez; «Ferman padişahın!» deyip yola koyulmadan önce iki rekât sefer namazı kılar ve Allâh’a yalvarır: “–İlâhî! Hâlim Sana malûmdur. Kalbime öyle gelir ki ben seferden dönmeden şu hatuncuk doğuracaktır. Artık çocuğum Sana emânet!” […]

Continue reading »