ŞUURALTININ DEĞİŞİMİ İLE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLUŞTURMA

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Hem ferdî hem de sosyal anlamda beğenmeyip de değiştirmek istediğimiz sayısız davranış kalıplarımız vardır. Zayıflayabilmek için yeme alışkanlıklarını, daha sakin ve geçinebilir olabilmek için saldırgan tepkilerini, gereksiz korkulardan kurtulabilmek için fobilerini, günlük hayatını zora sokan takıntılarını, zamanını daha verimli kullanabilmek için uykusunu, daha güven verici bir bakış açısı yakalamak için düşünce tarzını kontrol altına almak […]

Continue reading »