LEZZETİ, ŞÜKÜR İÇİN İSTEMELİ!

Handenur YÜKSEL Kādirî tarîkatının kurucusu, Gavs-ı Âzam Şeyh Abdülkādir Geylânî -rahmetullâhi aleyh-, 1077’de Gîlân’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybeden Geylânî, on sekiz yaşına gelince annesinden izin alıp bir kafileye katılarak ilim tahsil etmek için Bağdat’a gitti. Orada tefsir, hadis, fıkıh ve edebiyat okudu, sonra da bu ilimlerin hocalığını yaptı. Hayatında yirmi beş yıl süren bir inzivâ dönemi vardır. Pek çok […]

Continue reading »