Duraklama Dönemi (1579-1699)

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ZİTVATOROK BARIŞINDAN SONRA OSMANLI’DA GENEL DURUM Osmanlı merkezî yönetiminde var olan siyasî istikrarsızlık, on yedinci yüzyıl boyunca artarak devam etti. I. Ahmed’in genç yaşta vefat etmesi ve saltanat için yetişkin evlât bırakmaması üzerine; Osmanlı tahtına 26 yaşında dimâğen hasta olan birâderi I. Mustafa, devlet geleneklerine aykırı olarak çıkarıldı. Fakat aklî melekelerindeki rahatsızlık saklanamaz hâle geldiğinden, […]

Continue reading »