SELİMNÂME

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Yahya Kemal BEYATLI SELİMNÂME Çaldıran -1514- Işık saçmakta tuğlar, vermekte hücuma şan, Kan saçan onca kılıç, vermez düşmana eman. Karıştırdın ey kader haşırla neşri bugün, Kıyâmeti andırdı, sanki bu bir imtihan. Büyük bir öfke ile saldırdı o râfızî, Tâlih güldü bizlere sol cenahta pek yaman. Rumeli Beylerbeyi, asker kana belendi, O gün üç Malkoçoğlu eyledi fedâ-yı […]

Continue reading »

SELİMNÂME Başlayış -1514-

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Yahya Kemal BEYATLI Eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl ü per gelür. Devr-i fütûhu Sûr-ı Sirâfîl müjdeler, Hak’tan nizâm-ı âlemi te’mîne er gelür. Ebvâb-ı Ravza-i Nebevî’den firiştegân, Cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelür. Derk ettiler ki merkad-i pâk-i Muhammed’e, Rûhu’l-Kudüs’le Arş-ı Hudâ’dan haber gelür. Rûy-i zemîni tâbi-‘i fermânı kılmağa, Sultan Selîm […]

Continue reading »