ÇÖLÜN KIBLE TARAFI

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Cibril’le gelen vahye içten boyun büktüler. Dikenleri gül bilip çöle sevgi ektiler. Rahle-i tedrîsinde Server-i Enbiyâ’nın, Allâh’ın huzûrunda «vav» gibi eğiktiler. Midelerini değil ruhlarını doyurup, Yöneldiler ukbâya, nefsi dâra çektiler. Mazlumun sırtındaki harar dolusu zulmün, Karanlığına doğan güneş gibi tektiler. Küçüldükçe büyüyen, büyüdükçe küçülen, Fakirin sofrasında tadımlık ekmektiler. Cihad emri gelince; Bedir, Uhud, Hayber’de, […]

Continue reading »

Sırât-ı Müstakîm ve İSTİKAMET SAHİBİ OLAN KİMSELER

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İstikamet; «kalkmak, dikilip ayakta durmak» mânâsındaki «kāme» kökünden gelmektedir. «Boy-bos, endam» demek olan «kāmet» kelimesi de aynı kökten gelir. Çünkü boy-bos, ancak kişinin ayağa kalkıp boyunun uzunluğunu görenlere arz ettiğinde müşâhede edilebilir. İstikamet, lügatte; «dosdoğru olmak, sağa-sola eğrilmemek» mânâsını ifade eder. İslâm’ın ilke ve prensiplerini sıkı bir şekilde takip etme anlamında kullanılması; […]

Continue reading »
1 2