Hastaya Derman Sunandı

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Kendinden çok ümmetine, Gece hem gündüz yanandı. Âlem muhtaç himmetine, Candan öte bir cânandı. Kaybedenler O’na gelir. Arayanlar O’nda bulur. Dokunduğu şifâ olur. Hastaya derman sunandı. Severdi Sevr’i, Hirâ’yı. Saray bilirdi sahrâyı. Cibril’den aldığı vahyi, Dolunay gibi yayandı. Yer altında filizlenen, Kalp atışında gizlenen, Dağlar ardında izlenen, Ne varsa O’na ayândı. Zihinlerin arındığı, Güler […]

Continue reading »