Hüznü de Sevinci de; KARDEŞLER PAYLAŞIR…

YAZAR : Sami GÖKSÜN Müslümanlar, birbirlerinin kardeşidir. Bu kardeşlik; kan kardeşliği değil, din kardeşliğidir. Bunun böyle olduğunu Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in bir âyetinde şöyle ifade buyurmaktadır: “Gerçekten bütün mü’minler kardeştirler.” (el-Hucurat, 10) Birbirimize merhamette, acımada, yardımlaşmada, elem ve kederimizi paylaşmada kardeşçe ve dostça muamele etmeliyiz. Bunu samimî bir şekilde gerçekleştirebilirsek Cenâb-ı Hakk’ın ifade buyurduğu kardeşlik de böylece tesis edilmiş olacaktır. […]

Continue reading »