SELİMNÂME Ridâniye -1517-

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com Memlûk’ten arta kalan öfkeyle etti kıyâm, Kalmasın silâh tutan Mısır’da hiçbir adam! Tuttu Nil vadisini baştan başa, direndi, Seferber olmuşlardı orduya karşı tamam! Kölemen atlıları yiğitçe saldırsa da, Saf saf olan gāzîler erittiler bi’t-temâm. Nihayet mücâhidler kesin hücuma kalktı, Görülmeli savaşın sonunda bir ihtişam. Ridâniye cephesi birden yere serildi, Kahire’nin fethiyle başlamıştı bozgun tam. Büyük veziri, […]

Continue reading »