ÜSKÜDAR’DA AKŞAMÜSTÜ

Harun ÖĞMÜŞ   Sâhilde kurulmuş oturan İskele Câmî, Açmış sıcacık koynunu, tüm çevreye hâmî… Rıhtımda durup yolcu boşaltınca vapurlar, Bir anne kadar onları şefkatle kucaklar… Her gün Yeni Valde’yle eder beş kere cilve, Her cilvede yapmakta gönül coşkusu zirve… Bîgâne Atik-Valde bu sevdâya yukardan, Aldırmaz Ayazma’yla Hüdâyî de vakardan… Çepçevre sarılmış da Selîmiyye elemli, Küsmüş kararan bahtına, bir hayli sitemli… […]

Continue reading »