LEYLE-İ REGĀİB’E «RAĞBET» GÖSTEREN MEDENİYET!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Kullarına türlü vesileler ile lütufta bulunmayı seven yüce Rabbimiz’in en cömert ikramlarına nâil olacağımız mübârek üç aylarını, İslâm âleminde yaşanan elîm hâdiselerden ötürü buruk bir hâlde karşılıyoruz.   Üstad Bedîüzzamân’ın;    “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sedâ İslâm’ın sedâsı olacaktır!” şeklinde veciz bir sûrette ifade ettiği hakikate dair inancımız tam olmakla beraber; Rabbimiz’den, […]

Continue reading »