Îmânın Tezâhürü; KÂMİL ŞAHSİYET

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com     Îman; hikmete kavuşturan, hakikatlerin görülebilmesini temin eden nurdur; bu olmadan sırlar ayân olmaz.    Nitekim Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh-, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i görüp, peygamberlerden sonra en üstün insan olma saâdetini kazanmıştır.    Fakat, daha önce kabîlesi arasında «hikmetin babası» mânâsına gelen «Ebu’l-Hakem» künyesi ile bilinen Amr bin Hişâm, o «Varlık Nûru»nu gördüğü hâlde, Ebû Cehil lâkabıyla, […]

Continue reading »