Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com ŞÜPHESİ OLMAZ Kelâm, felsefe ve tefsir âlimi Fahreddin er-Râzî, 6 Şubat 1149’da Rey’de doğdu. İlk derslerini babasından ve devrin meşhur hocalarından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra Harezm’e Mûtezilîlerle tartışmaya gitti. Ardından Buhârâ, Semerkand ve Gazne’de bulundu. Sonra Herat’a yerleşen er-Râzî, hayatının geri kalan kısmını Herat’ta geçirdi. Burada bir yandan eserlerini te’lif ederken öte […]

Continue reading »