BOZUK SAAT İLE ZAMAN ÖLÇMEK

Raif KOÇAKraifkocak@gmail.com   Allah Teâlâ, insanoğlunun her bir ferdini ayrı hususiyetler ile yaratmış. Her birini farklı zihniyet, ayrı ahlâk ve ayrı meziyetler ile donatmış. Bu insanların, hayatlarını devam edebilmeleri için de bazı şeylere meyilli ve zayıf yaratmış.    Bahse konu bu zaafların bazılarına özetle bakarsak;    İnsan neslinin devamı için karşı cinse olan meyli vardır. Buna cezb ve incizâb kanunu […]

Continue reading »