SABÂ KÂR-I NÂTIK*

Prof. Dr. Mustafa TAHRALI   -Merhum Cinuçen TANRIKORUR’un hâtırasına- Bir nağme-i dil-sûz okuyan bülbül-i cânız «Âteş kesilir geçse SABÂ gülşenimizden» (1) Mutrıp tutulup seyrine açmışsa DÜGÂH’ı Bin âh ile bir «Hû» duyulur neyzenimizden Bir başka açar gülleri âh BESTENIGÂR’ın Bülbül tutar âhengini müstahzenimizden ÇARGÂH ile bir bir sunulur sâgarı aşkın Dilden dile mahfîce gönül mahzenimizden Gönül âlemde HÜSEYNÎ tutup âvâzesini […]

Continue reading »