TAKSİMAT O’NUN…

YAZAR : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak, bu dünyayı bir imtihan yeri olarak var etmiş ve insanları pek çok hikmete bağlı olarak değişik seviyelerde yaratmıştır. Bu hakikati yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’in de şöyle açıklamaktadır. “Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların o dünya hayatındaki geçimlerini aralarında biz taksim ettik ve bir kısmını derecelerle diğerinin üstüne çıkardık ki biri diğerine iş gördürsün, […]

Continue reading »