TÂHİRU’L-MEVLEVÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Reşid Mazhar AYDA, Tâhiru’l Mevlevî’nin vefat yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığı yazısında onun çeşitli cephelerini anlatırken, Süleymaniye Camii’ndeki Mesnevî derslerinden bahisle şu ifadeleri kullanmıştı: “Mesnevî’yi takrir ederken söylediği bazı derin sözler, «ârif» olmayan kimsenin ağzından çıkacak sözler değildi. Rahmetli üstad, hemen hemen her derste karşısındakileri unutur; felsefe, ilm-i kelâm ve tasavvuf âlemine geçer; tarihten, Arap, İran […]

Continue reading »