Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -2-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Evs ve Hazrec kabîleleri arasında uzun yıllardır süren çok büyük bir düşmanlık vardı. O kadar ki; Hazrecliler Evslilerin diyarına, Evsliler de Hazreclilerin diyarına gitmekten korkarlardı. Bir diğer tarafta da Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın hicret ile Kubâ’ya geldiğini duyan Hazret-i Es‘ad bin Zürâre, O’nun yanına gidemediği için kahrından ölüp ölüp diriliyordu âdeta! Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı her şeyinden çok sevdiği, O da […]

Continue reading »