RASÛLULLAH (S.A.S.)’İN HİCRETİ -13-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hicret yolcuları; Ümmü Mâbed Âtike’nin çadırı önünde kısa bir mola vermişler, kadıncağızın gözü önünde, sütü olmayan koyundan süt sağıp, hepsi kanasıya içmişlerdi. Ümmü Mâbed, şimdiye kadar çadırının gölgesinde dinlenmekte olan bu küçük yolcu kafilesi gibi bir kafile görmemişti. Özellikle de, aralarında bulunan ve her hâliyle önde gelen, mümtaz biri olduğu anlaşılan O zâta hayranlığı, kat be kat […]

Continue reading »