Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – HAZIR MISIN?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansur -kuddîse sirruhû-, Belh şehrinde doğdu. Nesebi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’a dayanır. Önceleri hükümdar olan İbrahim bin Edhem Hazretleri, daha sonra zühd ve takvâ hayatına yöneldi. İlim tahsil edip İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin sohbetinde bulundu. Şu hikmetli sözler kendisinden rivâyet edilmiştir: “Lokmayı helâlden temin edebilmek için uğraşmak; […]

Continue reading »

MUHAMMED İKBAL

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Pakistanlı mütefekkir ve şair Muhammed İkbal, 9 Kasım 1877’de Pencap bölgesine bağlı Siyâlkût’ta doğdu. Babası Nur Muhammed, mutasavvıf bir zâttı. Çevresinde «okumamış filozof» olarak tanınan Nur Muhammed, küçük dükkânında baba mesleği olan fes satışı yapıyordu. Çarşının bütün esnafını toplayarak dükkânında verdiği sohbetler Muhammed İkbal’in fikrî hayatının oluşmasında önemli yere sahiptir. İkbal ilk olarak Kur’ân-ı […]

Continue reading »