GÖRÜNÜYORUM, O HÂLDE VARIM!

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsanı diğer mahlûkattan ayıran en önemli vasfın, düşünmek ve idrâk etmek olduğu sadedinde meşhur bir filozof; “Düşünüyorum, o hâlde varım!” diye bir kelâm etmiş. Lâkin, bugün bu sözün mahiyeti değişmiş ve artık insanlar varlıklarını başka şekillerde ispat etme gayretine girmişlerdir. Yaşadığımız coğrafyada, evvelce; insanlar görünmekten, tanınmaktan, meşhur olmaktan son derece rahatsız olurlar, bu duruma düşmemek için mütevâzı […]

Continue reading »