Sultânım Benim

Nuri BAŞ Mahmud Sâmi RAMAZANOĞLU -kuddise sirruh- Hazretleri’nin irtihalleri münasebetiyle yazılan bir mersiyyedir. Ey velîler mülkünün sultânı cânânım benim! Firkatin nârıyla diller, yandı ey cânım benim! Bîkarar oldum perîşân gözlerimden yaş döküp, Zâten efzûndu bu dilde derd-i hicrânım benim. Rıhletin nârıyla kalbim, rûz u şeb yanmaktadır. Bir hüzünler mülkü oldum, arttı nîrânım benim. Eksik olmaz gözlerimden nur hayâlin dâimâ, Bahtımın […]

Continue reading »