İSLÂM’DA KADIN -1-

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İslâm’da kadın konusu; daha çok batıda, kadın hakları akımlarına karşı İslâmcı düşüncenin geliştirdiği savunmacı ve gelenekle İslâm arasındaki farkları vurgulayıcı bir üslûpla ele alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir kadın toplantısında; “Aslında Kur’ân’da; «Kadın erkeğin eğe kemiğinden yaratılmış, Hazret-i Âdem’i Havva kandırmış, cennetten çıkarmış.» diye bir şey geçmiyor. Bu İsrailiyyattan geçmiş…” gibi sözler zikrediliyordu. Buna mukabil; […]

Okumaya Devam Edin...;